Waarom een jeugdhuis in Elewijt?

Jeugdhuis De Caravan is een ontmoetingsplek voor Elewijtse jeugd gevestigd in de Driesstraat 10 in Elewijt.
Het is opgericht door jeugd voor jeugd, om jongeren in Elewijt een gezellige, betaalbare en veilige plek te geven om samen te komen en uit te gaan.

Het jeugdhuis heeft als doel:

  • Het bieden van een veilige en inclusieve ruimte voor jongeren om elkaar te ontmoeten en zich te engageren in diverse activiteiten.
  • Het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren door middel van workshops, concerten, sociale evenementen, sportactiviteiten en andere projecten.
  • Het betrekken van jongeren bij het bestuur en de organisatie van het jeugdhuis, zodat ze kunnen leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich kunnen inzetten voor het algemeen belang.
  • Op te komen voor een open, solidaire en sociale samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang boven het belang van het individu staat en waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd.

Hoe het begon

JH De Caravan werd opgericht als Jeugdhuis Elewijt op 12/4/2007. Een groepje (oud-) leiding uit Scouts Elewijt voelde de behoefte aan een jeugdhuis in eigen dorp. De zoektocht naar een locatie was niet makkelijk, maar de Caravan vond een voorlopige stek op de Tervuursesteenweg.

In 2014 gingen ze op zoek naar een nieuwe locatie. Met behulp van de gemeente konden ze een container plaatsen op de site bij den Dries, afkomstig van een cafetaria vaneen bedrijf.
Met een concessie van 9 jaar zaten we voorlopig goed in onze zelfverbouwde container.

Nu de concessie bijna afloopt en de container aan vervanging toe is, is de jeugd helemaal klaar voor een nieuw gebouw waar ze de komende 10 tallen jaren gerust zijn.

Meer info kan je vinden op deze pagina